6971949984 Τσαγκαράδα, Πήλιο dimitrisprwias@gmail.com

ΑΦΟΙ ΠΡΩΪΑ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΠΗΛΙΟ

Παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς, αφού προηγηθεί σχολαστική μελέτη, που ακολουθείται πάντα από άριστη εκτέλεση οποιουδήποτε έργου μας ανατεθεί, με την βοήθεια φυσικά του ιδιόκτητου σύγχρονου εξοπλισμού μας.

ΑΦΟΙ ΠΡΩΪΑ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΠΗΛΙΟ

Αναλαμβάνουμε κατεδαφίσεις, εκβραχισμούς, όλων των ειδών τις εκσκαφές, καθαρισμούς οικοπέδων & διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου. Η έδρα μας είναι στη Τσαγκαράδα Πηλίου.

ΑΦΟΙ ΠΡΩΪΑ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΗΛΙΟ

Η εταιρεία Χωματουργικά ΑΦΟΙ ΠΡΩΪΑ, έχει ως κύριο της αντικείμενο τις χωματουργικές εργασίες παντός τύπου εξυπηρετώντας το Πήλιο και όλο το Βόλο. Η έδρα μας βρίσκεται στην Τσαγκαράδα. Στην πολύχρονη πορεία μας έχουμε αναλάβει υπεργολαβικά την εκτέλεση μεγάλων έργων.